pobierz ofertę w pdf
+48 698 692 949
Otrzymaj od nas prezent

RODO – Co się dzieje z danymi osobowymi?

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest HALINA PIASECKA PIASECKA & ŻYLEWICZ z siedzibą w Warszawie (ul. Elektoralna 17/18, 00-137 Warszawa), dalej jako „My”, „Piasecka&Żylewicz”).

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować mailowo:

adres e-mail: office@piaseckazylewicz.pl.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie poprzez udział w organizowanych przez nas szkoleniach, warsztatach i wydarzeniach. Mogłeś je nam przekazać również kontaktując się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych albo poprzez przekazanie nam swoich danych kontaktowych, w szczególności w postaci wizytówki.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Piasecka&Żylewicz?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na przesyłaniu Ci, na Twój adres e-mail, informacji o naszych bieżących działaniach, tj. organizowanych szkoleniach, warsztatach i wydarzeniach.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, możesz wycofać w dowolnym momencie za pośrednictwem maila: office@piaseckazylewicz.pl.

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych dopóki nie wycofasz zgody.

 

Pamiętaj, że cofnięcie zgody ma skutki jedynie na przyszłość – nie będziemy już dalej przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych, ale przetwarzanie które miało miejsce do chwili cofnięcia zgody będzie usprawiedliwione.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Piasecka&Żylewicz jest całkowicie dobrowolne, ale przy tym konieczne abyśmy mogli informować Cię o naszej bieżącej działalności. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą bieżącą działalnością prosimy o wyrażenie zgody. Pozwoli to nam na bieżąco informować Cię o organizowanych szkoleniach, warsztatach i wydarzeniach.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Piasecka&Żylewicz w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych?

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać za pośrednictwem podanego adresu email – office@piaseckazylewicz.pl:

 

  • w odniesieniu do żądania dostępu do danych – możesz je zrealizować w każdym czasie. Prawo to dotyczy jedynie Twoich danych osobowych (art. 15 RODO).

 

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO).

 

  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu – polega to na cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, tj. przesyłania informacji o naszych bieżących działaniach – organizowanych szkoleniach, warsztatach i wydarzeniach (art. 17 i 21 RODO).

 

  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, albo gdy wniesiesz sprzeciw wobec ich przetwarzania – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub zasadności Twojego sprzeciwu (art. 18 RODO).

 

  • w odniesieniu do prawa przenoszenia – uprawnienie to nie ma zastosowania, ponieważ dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co stanowi jeden z warunków przyznania tego prawa (art. 20 ust. 1 lit. b RODO).

 

  • w odniesieniu do prawa niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – uprawnienie to nie ma zastosowania, ponieważ dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w wyniku takich operacji nie zapadają żadne decyzje w stosunku do Twojej osoby (art. 22 RODO).

 

Gdzie możesz złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody albo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym odbiorcom.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).